SPF record aanmaken

Zie het volledige artikel over SPF DKIM en DMARC.


Een SPF record toevoegen aan je domein kan de aflevering van je e-mail betrouwbaarder maken. Een SPF record geeft aan welke e-mailproviders e-mail mogen versturen vanaf jouw domein. Vooral aflevering bij domeinen als Microsoft (Outlook, Exchange) en Google (Gmail) kan hierdoor verbeterd worden.

Je kunt de korte handleiding volgen om te kunnen e-mailen met jouw domein vanuit onze systemen. Als je ook andere mailproviders wil gebruiken, volg dan de uitgebreide handleiding hieronder. Dit heeft verder geen gevolgen voor andere e-mailadressen die je hebt, alleen voor e-mailadressen @jouwdomein.ext.

Korte info voor techneuten:

Als je e-mail verstuurt via ons en onze servers wil opnemen in je SPF record kan dat met: include:_spf.managedomain.nl

Korte handleiding

Hiermee installeer de je de standaard instellingen waarmee je alleen mag mailen vanuit onze systemen.


Log in op je Control Panel: https://ac.managedomain.nl

Klik na inloggen op je domeinnaam, en kies voor Name Servers

Controleer dat je niet reeds een SPF record hebt (zoek daarvoor naar een TXT veld met waarde v=spf1), dat ziet ongeveer zo uit (er staat een groen SPF knopje bij):

Zo niet, dan kun je deze nu toevoegen door op Nieuw te klikken (blauw knopje). Als je er wel al 1 hebt, dan hoef je wellicht niets te doen.

Klik vervolgens op Generate SPF Record rechtsbovenin. Als je alleen via ons emailt kun je nu direct onderin op Create (blauwe knopje) drukken en ben je klaar. Je record ziet er dan zo uit:

v=spf1 a mx include:_spf.managedomain.nl ~all

Als je ook andere mailproviders (bijvoorbeeld mailchimp) wil gebruiken, volg dan de instructies in het scherm. Je moet dan de SPF instellingen van je mailproviders bij de hand hebben. Vaak kom je daar achter via Google door te zoeken op "naam mailprovider + SPF record", of via de helpdesk van het betreffende bedrijf.


Handmatig: geavanceerd

Het is belangrijk dat je weet vanaf welke servers/providers e-mail voor je domein wordt verstuurd. Dat geldt voor zowel e-mails die jij stuurt vanuit e-mailprogramma's als e-mail die vanaf je website gestuurd wordt (b.v. vanaf een formulier).

Indien het SPF record niet correct (volledig) is ingesteld, kan het zijn dat je e-mails niet meer aan komen vanaf systemen die niet geauthoriseerd zijn.

Gebruik je bijvoorbeeld Mailchimp of Mandrill om mailings vanuit jouw domein te versturen? Dan moet je include:servers.mcsv.net in je SPF hebben staan.


Verstuur je bijvoorbeeld ook e-mail op je telefoon via je mobiele aanbieder, dan zou je dus ook die SMTP server ook moeten toevoegen, maar omdat dit lastig uit te zoeken is, raden we aan alleen Authenticated SMTP (gratis inbegrepen bij je hostingpakket) te gebruiken via ons. Om te zien welke uitgaande SMTP server je gebruikt kun je de uitgaande instellingen van je emailprogramma openen.

In onderstaande handleiding gebruiken we als domein "voorbeelddomein.nl"

Stap 1:

Genereer een SPF record via http://www.spfwizard.net/


Let op:

Vul je domeinnaam in in het eerste veld (hieronder is dat voorbeelddomein.nl), en vink dezelfde waardes aan als in onderstaande afbeelding. Belangrijk is om bij :Add any domains that may deliver mail for this domain onze uitgaande e-mailservers in te stellen, dat is:

_spf.managedomain.nl

Opmerking over laatste optie:

Wij zelf raden altijd aan een softfail te gebruiken tenzij het domein actief misbruikt wordt voor b.v. spam ( Joe Job) of als beveiliging van het domein een zeer belangrijke rol speelt. Dit omdat SPF email forwarding aan de ontvangende kant kan ontregelen (iets waar je geen invloed op kan uitoefenen).


Stap 2:

Stel het SPF record in via het Customer Care Center op https://www.managedomain.nl. Klik na inloggen op je domeinnaam, en kies voor Name Servers. Voeg nu een record toe (blauwe knopje). Kopieer het zojuist aangemaakte SPF record op openspf.org (helemaal bovenaan in het grijs) in het Content veld. Let hier op dat je alleen het stukje tussen de quotes, dus vanaf v=spf1 kopieert, zodat het er uit ziet zoals in onderstaand plaatje bij ons. Je hoeft de quotes aan begin en eind niet mee te kopieeren.

Name (voorvoegsel) moet leeg blijven, het type moet ingesteld worden op TXT zoals hieronder. Klik vervolgens op Aanmaken.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.