Redirect www naar domein (.htaccess)

Let op: sinds Juni 2016 wordt aan nieuwe hostingpakketten standaard een redirect van naked (ook wel @) domein naar www ingesteld. Dit gebeurt via enkele regels in het .htaccess bestand in de map www/.

Als je je website wil laten draaien op het "naked domain", dus bijvoorbeeld henselhosting.nl in plaats van www.henselhosting.nl kun je deze regels verwijderen, of wijzigen zodat www naar het naked domein wordt doorgestuurd.

Als je op een ouder pakket deze regels wil gebruiken, dan kun je dit toevoegen aan je .htaccess bestand (vervang JEDOMEIN.COM door jouw eigen domein naam)


<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.JEDOMEIN.COM [NC]
RewriteRule ^(.*)://www.JEDOMEIN.COM/$1 [L,R=301]
</IfModule>

Extra uitleg:

Het naked domein is je domein zonder voorvoegsel, dus bijvoorbeeld: "henselhosting.nl".

Subdomeinen zijn de voorvoegsels voor je domein, bijvoorbeeld "www", of "test". Het subdomein "www" is een beetje speciaal, omdat het zeer gebruikelijk is "www" te gebruiken, en veel mensen dus www.jouwwebsite.nl in typen. Vandaar dat zowel www als het naked domein beide wijzen naar de www/ map.

Om andere subdomeinen te gebruiken, klik voor een handleiding hier.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.