E-mail doorsturen naar een ander e-mailadres

Je kunt doorstuur e-mailadressen aanmaken via het Customer Care Center op https://www.managedomain.nl. Log daarvoor in met je gebruikersnaam en wachtwoord zoals ontvangen per e-mail, en kies voor je domein. Klik vervolgens op E-mailinstellingen en kies voor “+ nieuwe aanmaken”->Doorstuur adres. Daar kun je de naam van het e-mailadres, en waar deze heen gestuurd moet worden opgeven.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.