Minder spam ontvangen (strakker spamfilter)

Als je veel ongewenste spam ontvangt die niet gemarkeerd is in het onderwerp met [SPAM], kun je in het Customer Care Center het filterniveau hoger zetten. Met het spam filter op Uitgebreid worden berichten eerder als spam aangemerkt dan op Standaard.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.