Hoe schakel ik de Catch-all (@domein) uit?

In het control panel kies je het domein waarvoor je de catch-all email wilt uitschakelen. Kies dan "email".

De catch all staat helemaal onderaan de lijst. Je kan deze uitschakelen door onderaan op edit te drukken. In het volgende scherm kan je op het rode knopje drukken om de catch-all uit te schakelen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.