Hoe wijzig ik de houder van een domeinnaam? / Change a domain owner-holder

English version is not available

Voor de meeste extensies (.com/.nl/.net/.org/.biz etc) is een verzoek en bevestiging vanaf het huidige administratief contactadres genoeg.

Neem contact met ons op om dit direct in orde te maken.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.