Cronjobs aanmaken / Create cronjobs

View English version

Hoe stel ik cronjobs in?

Cronjobs kun je instellen via het Customer Care Center op https://www.managedomain.nl. Selecteer je domein en kies daarna voor "Cronjobs beheren". Je kunt dan een URL invullen en hoe vaak per dag deze moet worden aangeroepen.

Geavanceerd gebruik

Als je een managed server afneemt, kun je via support toegang krijgen tot cronjobs die op server niveau draaien.

Wat zijn cronjobs?

Ook wel scheduled tasks genoemd. Cronjobs zijn in feite alleen URL's die op specifieke tijden (bijvoorbeeld 1 keer per dag, of 1 keer per week) worden aangeroepen. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor backups of onderhouds taken, maar wat die taken zijn ligt geheel aan het script wat wordt aangeroepen.

Voorbeeld:

Als je een PHP script hebt, bijvoorbeeld mijnsite.nl/dbbackup.php en je daarin code hebt die een backup maakt van je database en die aan jou mailt, kun je een cronjob maken die mijnsite.nl/dbbackup.php elke nacht om 04:00 aanroept bijvoorbeeld.

 
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.