WordPress "One-Click" installatie

Als je WordPress wil installeren op je website kan dat eenvoudig via het Customer Care Center. Volg hiertoe de stappen hieronder.

Stappenplan:

  1. Na inloggen op het Customer Care Center (www.managedomain.nl), kun je het domein kiezen. Dat moet wel minimaal een personal hostingpakket zijn.
  2. Daarna klik je op “One Click Installer”.
  3. In dit scherm kun je vervolgens op Installeren drukken om het pakket op je website te plaatsen (b.v. op www.voorbeeld.com) of typ de naam in van een folder als je dit als onderdeel van een website wilt gebruiken (b.v. op www.voorbeeld.com/weblog/).
  4. Wacht tot de installatie voltooid is (dit duurt enkele minuten), en bezoek je website (b.v. www.voorbeeld.com) om de installatie van WordPress te voltooien. Doe dit wel direct om misbruik van je site door derden te voorkomen.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.