SRV records toevoegen (Office 365) / Add SRV records (Office 365)

View English version

SRV records toevoegen is mogelijk in het menu "Name Servers in het Control Panel.

Een SRV wordt vaak gebruikt voor diensten zoals SIP, en de volledige vorm is:

_service._proto.name. TTL class SRV priority weight port target

Deze waardes moeten echter op exact de juiste plek en in het juiste formaat in de DNS gezet worden, anders zal dit niet functioneren. Om op de juiste manier SRV records aan te maken, ga je als volgt te werk (in dit voorbeeld gebruiken we een record zoals ook gebruikt voor MS Office365)

Kies voor " Record Toevoegen"

In het eerste veld (Name) komen service en protocol te staan met een underscore en punt er tussen bijvoorbeeld:
_sip._tls

Bij type selecteer je:
SRV

In het content veld geef je de waarde en de poort op, gevolgd door de servernaam, bijvoorbeeld:
1 443 sipdir.online.lync.com

De priority moet worden opgegeven in het priority veld, bijvoorbeeld:

10

Het TTL veld kun je op de standaard (3600) laten staan


Nadat je de records hebt toegevoegd, zouden (voor MS Office365) de SRV records er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.