Welk btw-tarief betaal ik voor mijn afgenomen diensten?

De overheid heft belasting op alle producten die je koopt en de diensten waar je gebruik van maakt. Dit gebeurt door middel van BTW (Belasting op de Toegevoegde Waarde). Het algemene tarief is 21 procent. Deze is op de meeste goederen en diensten van toepassing, waaronder ook voor domeinnamen, e-mail- en hostingpakketten.

Als je als particulier niet in Nederland, maar binnen de EU woont geldt het daar geldende BTW tarief.

Indien je een geldig BTW nummer hebt binnen de EU geldt het 0% tarief. Let op dat je dit bij je bestelling door geeft.

Als je buiten de EU woont geldt het 0% tarief.

Still need help? Contact Us Contact Us